Po studentech většiny kateder na ČVUT se nepožaduje pracovní stáž jako nedílná součást jejich studijního programu, ačkoliv někteří musí absolvovat krátkou praxi během jejich letních prázdnin. Velmi mnoho studentů však získává hodnotnou zkušenost s placenou prací prostřednictvím práce na částečný úvazek během semestru a prostřednictvím letních zaměstnání v České republice i zahraničí. Závěrečné projekty, které musí studenti zpracovat během jejich bakalářského a magisterského programu, jsou v rostoucí míře „skutečnými“ projekty zpracovávanými pro společnosti, pro něž studenti pracují, a pro společnosti, které kontaktovaly univerzitu.

Univerzita se účastní programu Leonardo da Vinci. Je stále obtížné najít pracovní místa u českých zaměstnavatelů pro přijíždějící studenty.

Na ČVUT v Praze je velmi aktivní studentská organizace IAESTE- http://www.cvut.iaeste.cz/. Organizuje nejen pracovní stáže pro studenty, ale každoročně také velký a dobře organizovaný Veletrh pracovních příležitostí.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 19.02.2017