Po studentech většiny kateder na ČVUT se nepožaduje pracovní stáž jako nedílná součást jejich studijního programu, ačkoliv někteří musí absolvovat krátkou praxi během jejich letních prázdnin. Velmi mnoho studentů však získává hodnotnou zkušenost s placenou prací prostřednictvím práce na částečný úvazek během semestru a prostřednictvím letních zaměstnání v České republice i zahraničí. Závěrečné projekty, které musí studenti zpracovat během jejich bakalářského a magisterského programu, jsou v rostoucí míře „skutečnými“ projekty zpracovávanými pro společnosti, pro něž studenti pracují, a pro společnosti, které kontaktovaly univerzitu.

Univerzita se účastní programu Leonardo da Vinci. Je stále obtížné najít pracovní místa u českých zaměstnavatelů pro přijíždějící studenty.

Na ČVUT v Praze je velmi aktivní studentská organizace IAESTE- http://www.cvut.iaeste.cz/. Organizuje nejen pracovní stáže pro studenty, ale každoročně také velký a dobře organizovaný Veletrh pracovních příležitostí.

 

Work placements

Students in most departments at CTU are not required to undertake a work placement as an integral part of their degree programme, although some are required to undertake a short placement during their summer vacation. However, a very large number of students gain valuable paid work experience through part-time work during the semester and through summer jobs in the Czech Republic and abroad. The final projects that students have to produce during their Bachelor and Master programmes are increasingly ‚real‘ projects produced for the companies for which the students work and for the companies that have contacted the university.

The university participates in the Leonardo da Vinci programme. It is still difficult to find jobs with Czech employers for incoming students.

At CTU in Prague there is a very active student organization IAESTE- http://www.cvut.iaeste.cz/. It organizes not only work placements for students, but also a large and well-organized Job Fair every year.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022