Kontakty na studijní oddělení fakult ČVUT

Na rektorátu a na každé fakultě existují studijní oddělení. Studijní oddělení by měla zajistit, aby všechny kurzy, včetně těch vyučovaných v angličtině, byly plně popsány pro účely ECTS a zveřejněny v angličtině na webových stránkách fakult.

Studijní oddělení registrují studenty do kurzů a zajišťují přenos kreditů studentům. Transcripty pro přijíždějící Erasmus studenty (kromě studentů Fakulty architektury) zajišťuje Odbor zahraničních styků.

 

  • Rektorát ČVUT, odbor pro studium a studentské záležitosti:
    Dana  Dubnová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Academic Affairs

Contacts to departments of academic affairs of CTU faculties

There are departments of academic affairs at the Rector’s Office and at each faculty. The departments of academic affairs should ensure that all courses, including those taught in English, are fully described for ECTS purposes and published in English on the faculties‘ websites.

The departments of academic affairs register students for courses and ensure the transfer of credits to students. Transcripts for incoming Erasmus students (except students of the Faculty of Architecture) are provided by the Department of International Relations.

 

  • Rectorate of CTU, Department of Accademic Affairs:
    Dana Dubnová


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022