Životní náklady na měsíc jsou přibližně 600 EUR na osobu. Ubytování v koleji 110 EUR, v privátu od 200 EUR, jídlo 220 EUR, doprava (tříměsíční jízdenka) 30 EUR, osobní výdaje 240 EUR. Cestovní náklady do/z České republiky a výdaje na zábavu, oblečení nejsou započítány.

Školné za studium v cizím jazyce:

akademický rok semestr
studenti bakářského studijního programu max. 172000Kč (6200EUR) max. 86000Kč (3100EUR)
studenti magisterského studijního programu max. 172000Kč (6200EUR) max. 86000Kč (3100EUR)
studenti doktorského studijního programu max. 172000Kč (6200EUR) max. 86000Kč (3100EUR)
  • Školné neplatí Socrates/Erasmus studenti, výměnní studenti a studenti studující v českém jazyce.


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 06.10.2017