Životní náklady na měsíc jsou přibližně   600 EUR na osobu. Ubytování na  koleji  150 EUR, v privátu od 200 EUR, jídlo 220 EUR, doprava (tříměsíční jízdenka) 14 EUR, osobní výdaje 200 EUR. Cestovní náklady do/z České republiky nejsou započítány.

Školné za studium v cizím jazyce:

akademický rok semestr
studenti bakalářského studijního programu max. 110 000 Kč (4 300 EUR) max. 55 000 Kč (2 150 EUR)
studenti magisterského studijního programu max. 132 000 Kč (5 200 EUR) max. 66 000 Kč (2 600 EUR)
studenti doktorského studijního programu max. 1 000 Kč (40 EUR) max. 500 Kč (20 EUR)
  • Školné neplatí Socrates/Erasmus studenti, výměnní studenti a studenti studující v českém jazyce.

 

Cost of living

The cost of living per month is approximately EUR 600 per person. Accommodation in the dormitory costs 150 EUR, in a hostel it starts from 200 EUR, food 220 EUR, transport (three-month ticket) 14 EUR, personal expenses 200 EUR. Travel costs to/from the Czech Republic are not included.

Tuition fees for studying in a foreign language:

academic year semester
Students of the Bachelor’s degree programme max. 110 000 CZK (4 300 EUR) max. 55 000 CZK (2 150 EUR)
Master’s students max. 132 000 CZK (5 200 EUR) max. 66 000 CZK (2 600 EUR)
Doctoral students max. 1 000 CZK (40 EUR) max. 500 CZK (20 EUR)
  • Tuition fees are waived for Socrates/Erasmus students, exchange students and students studying in the Czech language.


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022