V budovách fakult a na kolejích jsou k dispozici studovny a prostory pro studium.

Ústřední knihovna, která sídlí v budově Národní technické knihovny, slouží primárně studentům a akademickým pracovníkům ČVUT. Zajišťuje pro ně širokou nabídku  studijních materiálů a dalších informačních zdrojů (knihy, časopisy, skripta, elektronické zdroje) a řadu služeb. Pro mimodejvická pracoviště (FD, FJFI, MÚVS, FBMI) knihovnické služby zajišťují dílčí knihovny (lokální). Na některých fakultách jsou také katederní knihovny, ve kterých jsou umístěny specializované fondy. Podrobné informace jsou dostupné na webu Ústřední knihovny (http://knihovna.cvut.cz) nebo jsou uvedeny na letácích a plakátech, které jsou umístěny na více místech školy.

V dejvickém kampusu také působí Národní technická knihovna v Praze, velmi dobré knihovny mají další vysoké školy a výzkumné instituce mimo univerzitu.

Univerzita aktivně vydává levná skripta v českém jazyce i angličtině. Lze je zakoupit v prodejně knih v hlavním kampusu v Dejvicích.

V budovách fakult jsou počítačové místnosti. Většina uživatelů však už nevyžaduje centra s počítači. Užitečnější je mít místa, která umožňují přístup k internetu uživatelům laptopů. Všechny pokoje na kolejích mají dobrý přístup k internetu, a stále roste počet hal, chodeb a jiných míst s úplným připojením. To poskytuje přístup 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, bez potřeby dozoru.

Studenti, zaměstnanci a vedení souhlasí, že vedoucí technická univerzita potřebuje prvotřídní počítačovou síť, a toto získalo ve věku počítačů nejvyšší prioritu, zvláště od změn v roce 1989. Univerzita je aktivní v široké řadě organizací z oblasti inženýrského výzkumu a inženýrského vzdělávání. ČVUT v Praze je také aktivní v programu LLP Erasmus a má v jeho rámci uzavřeno mnoho bilaterálních dohod o výměně studentů. Rovněž stále vzrůstá počet bilateralních dohod a výměně studentů v zemích mimo EU – USA, Kanada, Rusko, státy Jižní Ameriky a Asie.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 19.02.2017