V budovách fakult a na kolejích jsou k dispozici studovny a prostory pro studium.

Ústřední knihovna, která sídlí v budově Národní technické knihovny, slouží primárně studentům a akademickým pracovníkům ČVUT. Zajišťuje pro ně širokou nabídku  studijních materiálů a dalších informačních zdrojů (knihy, časopisy, skripta, elektronické zdroje) a řadu služeb. Pro mimodejvická pracoviště (FD, FJFI, FBMI) knihovnické služby zajišťují dílčí knihovny (lokální). Na některých fakultách jsou také katederní knihovny, ve kterých jsou umístěny specializované fondy. Podrobné informace jsou dostupné na webu Ústřední knihovny (http://knihovna.cvut.cz) nebo jsou uvedeny na letácích a plakátech, které jsou umístěny na více místech školy.

V dejvickém kampusu také působí Národní technická knihovna v Praze, velmi dobré knihovny mají další vysoké školy a výzkumné instituce mimo univerzitu.

Univerzita aktivně vydává levná skripta v českém jazyce i angličtině. Lze je zakoupit v univerzitním knihkupectví odborné literatury v přízemí Národní technické knihovny  v hlavním kampusu v Dejvicích nebo přes e-shop.

V budovách jednotlivých fakult a v Národní technické knihovně jsou počítačové místnosti a studovny, které jsou buď vybaveny počítači nebo mají zázemí pro používání notebooků a dalších koncových zařízení. Ve všech prostorech ČVUT je přístup k internetu pomocí bezdrátové sítě eduroam. Na kolejích ČVUT poskytují internetové připojení kolejní kluby Studentské unie ČVUT svým členům po zaplacení členského příspěvku (standartně 800 Kč na semestr).Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 26.08.2021