Univerzita je schopna poskytnout přímou finanční formou pomocí malého počtu stipendií pro zahraniční magisterské studenty a doktorandy. Avšak hlavní finanční podpora spočívá v systému dotovaného ubytování a stravy, velmi levných průkazů na hromadnou dopravu pro studenty a nízkých poplatků za studium. Studenti studující v češtině, studenti přijíždějící v rámci programu Erasmus a výměnní studenti neplatí poplatky za studium. Erasmus studenti platí stejné ceny jako čeští studenti.

 

Financial support for students

The University is able to provide direct funding through a small number of scholarships for international Master’s students and doctoral students. However, the main financial support consists of a system of subsidised accommodation and meals, very cheap public transport passes for students and low tuition fees. Students studying in Czech, Erasmus students and exchange students do not pay tuition fees. Erasmus students pay the same prices as Czech students.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.01.2022