Univerzita je schopna poskytnout přímou finanční formou pomocí malého počtu stipendií pro zahraniční magisterské studenty a doktorandy. Avšak hlavní finanční podpora spočívá v systému dotovaného ubytování a stravy, velmi levných průkazů na hromadnou dopravu pro studenty a nízkých poplatků za studium. Studenti studující v češtině, studenti přijíždějící v rámci programu Erasmus a výměnní studenti neplatí poplatky za studium. Erasmus studenti platí stejné ceny jako čeští studenti.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 26.08.2021