Studenti mají možnost čerpat finanční podporu z těchto interních zdrojů ČVUT / Students have the opportunity to obtain financial support from these CTU internal sources

Pro podporu studia v zahraničí a zahraničních studentů jsou určeny zdroje / The sources of support for foreign students and for study abroad are on websites:

/https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/granty-cvut-na-studium-v-zahranici/

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/nadace-na-podporu-studia-v-zahranici/

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/stipendijni-programy-zahranicnich-univerzit/

Informace o dalších mimořádných stipendiích a podpoře jsou zveřejňovány na stránce https://www.cvut.cz/ v části Akce, případně Bleskovky / Information on other special scholarships and support is published on the website https://www.cvut.cz/ in the Events or Bleskovky section..

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 03.12.2021