Pravidla udělování stipendia

Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka je formou uctění památky profesora, vedoucího katedry aplikované matematiky na Fakultě dopravní ČVUT a dlouholetého prorektora pro zahraniční vztahy ČVUT v Praze. Od roku 2015 do roku 2019 byl duchovním otcem myšlenky a koordinátorem projektu Study in Prague, který sdružil sedm pražských veřejných vysokých škol a přilákal stovky zahraničních studentů ke studiu v Praze.

Související legislativa: Zákon o vysokých školách (§ 91), Stipendijní řád ČVUT v Praze (IV. úplné znění, Článek 4a, účinnost od 1. 4. 2021)

Účel stipendia: Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka se přiznává zahraničním studentům, kteří nad rámec studijních povinností přispívají k šíření dobrého jména Českého vysokého učení technického v Praze, jak v České republice, tak v zahraničí, s cílem vyšší internacionalizace univerzitního prostředí veřejných vysokých škol v Praze.

Stipendium:

  • Hlavním kritériem posuzování žádosti zahraničního studenta o přiznání stipendia je jeho prokazatelné aktivní zapojení do výzkumných, vzdělávacích či jiných aktivit ve prospěch dalších zahraničních studentů ČVUT, přispívajících k motivaci zahraničních zájemců ke studiu v Praze.

  • Stipendium mohou obdržet zejména studenti magisterských studijních programů. Stipendium se přiznává jako jednorázové ve výši 30000 Kč. Za dobu studia daného studijního programu může být studentovi přiznáno pouze jednou.

  • Je-li se studentem vedeno disciplinární řízení nebo má-li studium přerušeno, nelze stipendium přiznat.

  • Stipendium přiznává rektor na základě žádosti zahraničního studenta a po proběhnutí výběrového řízení. V rámci jednoho výběrového řízení lze stipendium přiznat pouze jednomu studentovi. Termín a způsob podání žádosti o stipendium zveřejní ČVUT ve veřejné části svých internetových stránek.

  • Stipendium se uděluje jednou ročně a písemné vyhotovení rozhodnutí o jeho přiznání se vybranému studentovi slavnostně předá na společné akci konsorcia projektu Study in Prague.

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 31.05.2021