Fond studentských projektů – grantová soutěž Vladimíra Stejskala

je určena na podporu projektů studentů a studentských organizací se sídlem na ČVUT.

Vypisuje se v oblastech vzdělávací, umělecké, prezentační, sportovní, kulturní a společenské.

Upozornění:
Od 16. 3. 2020 je na rektorátu na základě pokynu kvestora ČVUT zaveden omezený provoz. 
Na každém odboru jsou zajištěny v omezené míře služby. Veškeré záležitosti je potřeba prioritně řešit mailem s příslušnou referentkou (jméno.příjmení@cvut.cz), podklady pro objednávky, faktury, vyúčtování hotovostních plateb je potřeba vložit v přízemí budovy B do přihrádky Odboru pro studium a studentské záležitosti (vlevo dole).
Nezapomeňte dokumenty podepsat!!!
Pokud jste měli zpracované objednávky na akce v nejbližších dnech, a akce se neuskuteční, dejte nám vědět na adresy vedoucí odboru  dana.dubnova@cvut.cz (mobil 724 095 932)  nebo klara.neufusova@cvut.cz
abychom mohly dát pokyn ke stornování objednávek.
Pokud posunete termín konání akce, bude vystavena nová objednávka na nové, aktuální datum.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Dana Dubnová, vedoucí odboru

 

FSP 2020

FSP 2019

Další informace

sgs-logo-icon

Logo FSP (formát TIF)
Logo FSP (formát PNG)
Logo FSP (formát AI)
Logo FSP (formát PDF)

Grantová komise FSP 2018-2020

  • předseda: doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
  • místopředseda: Ing. Michal Farník
  • členové:
    Bc. Jozef Šebák
    Ing. arch. Dana Matějovská, Ph. D.
    Ing.  Stanislav Jeřábek

Dotazy týkající se FSP adresujte na Kláru Neufusovou https://usermap.cvut.cz/profile/a3898193-0db0-4b3a-b986-0db4d139c7ec 

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 17.03.2020