Fond studentských projektů – grantová soutěž Vladimíra Stejskala

dále jen FSP, je určena na podporu projektů studentů a studentských organizací se sídlem na ČVUT.

Vypisuje se v oblastech vzdělávací, umělecké, prezentační, sportovní, kulturní a společenské.


UPOZORNĚNÍ:


  • Požadavek na objednávku dodaný po proběhlé akci nebude za žádných okolností akceptován a objednávka Vám nebude vystavena. Prosíme o dodržování termínů a respektování pravidel čerpání viz Další informace níže.

FSP 2024


FSP 2023

Závěrečné zprávy za rok 2023 Závěrečné zprávy za rok 2023 | Portál – České vysoké učení technické v Praze | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)


FSP 2022

Závěrečné zprávy za rok 2022 Závěrečné zprávy za rok 2022 | Portál – České vysoké učení technické v Praze | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)


FSP 2021 

Závěrečné zprávy za rok 2021 https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/fond-studentskych-projektu-fsp/zaverecne-zpravy-za-rok-2021/

FSP 2021_II. kolo

Upozornění: Pokud potřebujete do jednotlivých buněk vkládat a editovat kopírované texty (např. z projektů minulých let) a tabulka vám to neumožní, vkládejte tyto texty přímo do řádku vzorců. V případě potřeby použijte pro sdělení dalších informací přílohu na listu 2.

FSP 2021_I. kolo

Projekty, u kterých není přidělena žádná finanční částka v I. kole budou prioritně projednány v II. kole výběrového řízení.

Jedná se převážně o projekty, jejichž realizace je plánována na podzim. 

II. kolo bude vyhlášeno v předpokládaném termínu koncem května a bude vypsáno v celkové částce 750 tis. Kč

Termíny a podmínky budou aktualizovány na těchto stránkách dle epidemiologické situace. 


FSP 2020


Formuláře


Další informace

sgs-logo-icon

Logo FSP (formát TIF)
Logo FSP (formát PNG)
Logo FSP (formát AI)
Logo FSP (formát PDF)

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Grantová komise FSP 29. 11. 2023 – 28. 11. 2026

předsedou GK je prorektorka pro studium a studentské záležitosti

  • doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

místopředsedou GK je předseda studentské komise AS ČVUT

  • Ing. Ondřej Váňa

členem GK je místopředseda AS ČVUT za studenty

  • Ing. Jakub Sláma

dva členy GK navrhuje AS ČVUT a jmenuje rektor ČVUT

  • doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.
  • Ing. arch. Anna Marie Černá

 

Dotazy týkající se FSP adresujte na Kláru Neufusovou https://usermap.cvut.cz/profile/a3898193-0db0-4b3a-b986-0db4d139c7ec 

nebo na vedoucí odboru Mgr. Najah Torbovou https://usermap.cvut.cz/profile/f05dea22-2247-4826-be87-3b3b9de6025f

 

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 15.04.2024