Fond studentských projektů – grantová soutěž Vladimíra Stejskala

dále jen FSP, je určena na podporu projektů studentů a studentských organizací se sídlem na ČVUT.

Vypisuje se v oblastech vzdělávací, umělecké, prezentační, sportovní, kulturní a společenské.


UPOZORNĚNÍ:


Vážení řešitelé, důrazně upozorňujeme, že není možné vystavovat objednávky zpětně, po proběhlé akci!
Takto podané požadavky na objednávku nebudou schváleny!
Pro bezproblémový průběh vydání objednávky je vhodné podat požadavek cca 14 dní před začátkem akce. To samé platí pro splatnost faktury. 


 • Upozorňujeme na nutnost používání aktuálního formuláře (požadavek na objednávku) pro rok 2023 viz níže. Jiné požadavky nebudou akceptovány.

 • Termín odevzdání podepsaných smluv pro rok 2023 je 25. 1. 2023. Prosíme o dodržování termínů!


 • Upozorňujeme, že řešitelé jsou povinni odevzdat závěrečnou zprávu za rok 2022 a to i v případě, že akce neproběhla!
  Termín uvedený ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu FSP je 14. 1. 2022.

 • Vyúčtování hotovostních plateb musí být doručeno na odbor pro studium nejpozději do 9. 12. 2022.
 • Faktury musí být doručeny na odbor pro studium nejpozději do 11. 1. 2022. FSP 2023

FSP 2023


FSP 2022

Závěrečné zprávy za rok 2022 Závěrečné zprávy za rok 2022 | Portál – České vysoké učení technické v Praze | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)


FSP 2021 

Závěrečné zprávy za rok 2021 https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/fond-studentskych-projektu-fsp/zaverecne-zpravy-za-rok-2021/

FSP 2021_II. kolo

Upozornění: Pokud potřebujete do jednotlivých buněk vkládat a editovat kopírované texty (např. z projektů minulých let) a tabulka vám to neumožní, vkládejte tyto texty přímo do řádku vzorců. V případě potřeby použijte pro sdělení dalších informací přílohu na listu 2.

 

FSP 2021_I. kolo

Projekty, u kterých není přidělena žádná finanční částka v I. kole budou prioritně projednány v II. kole výběrového řízení.

Jedná se převážně o projekty, jejichž realizace je plánována na podzim. 

II. kolo bude vyhlášeno v předpokládaném termínu koncem května a bude vypsáno v celkové částce 750 tis. Kč

Termíny a podmínky budou aktualizovány na těchto stránkách dle epidemiologické situace. 


FSP 2020

Z důvodu současné epidemiologické situace se ruší workshop FSP 2020. Jako alternativa byla pro letošní rok zvolena prezentace projektů na stránkách:

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/fond-studentskych-projektu-fsp/fsp-zaverecne-zpravy-za-rok-2020/

Další informace

sgs-logo-icon

Logo FSP (formát TIF)
Logo FSP (formát PNG)
Logo FSP (formát AI)
Logo FSP (formát PDF)

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Grantová komise FSP 2021-2023

předsedou GK je prorektorka pro studium a studentské záležitosti

 • doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

místopředsedou GK je předseda studentské komise AS ČVUT

 • Bc. Adolf Valášek

členem GK je prezidentka Studentské unie ČVUT

 • Ing. Bc. Ivana Dvořáková

dva členy GK navrhuje AS ČVUT a jmenuje rektor ČVUT

 • Ing. arch. Dana Matějovská, Ph. D.
 • Ing. Stanislav Jeřábek

 

Dotazy týkající se FSP adresujte na Kláru Neufusovou https://usermap.cvut.cz/profile/a3898193-0db0-4b3a-b986-0db4d139c7ec 

nebo na vedoucí odboru Mgr. Najah Torbovou https://usermap.cvut.cz/profile/f05dea22-2247-4826-be87-3b3b9de6025f

 

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.05.2023