Pro vyjíždějící studenty

Většina fakult ČVUT požaduje po svých studentech, aby absolvovali kurzy dvou cizích jazyků, obvykle během prvních dvou let studia. Velká většina studentů se učí anglicky. Jiné nabízené jazyky, sestupně dle popularity: němčina, ruština, francouzština a španělština.

Odbor zahraničních styků pořádá kurzy moderní řečtiny a italštiny, určené budoucím Erasmus studentům.

Mezinárodní studentský klub získal cenu Evropské unie Label za vynikající jazykové kurzy, v nichž se čeští a zahraniční studenti vyučují navzájem a neformálně. Učitele lze najít pro většinu jazyků Evropské unie – Mezinárodní studentský klub pravidelně poskytuje kurzy např. finštiny a švédštiny, což jsou jazyky obvykle neposkytované nikde jinde v zemi. Rozvrh jazykových programů: http://www.isc.cvut.cz/?q=cz/jazykove-programy

Pro přijíždějící studenty

Odbor zahraničních styků během posledních dvou let o prázdninách poskytoval kurzy češtiny jako cizího jazyka pro Erasmus studenty a zamýšlí v tom pokračovat. Během akademického roku Odbor zahraničních styků nabízí akreditované kurzy češtiny jako cizího jazyka a českého života a kultury. Jazykové kurzy češtiny jsou nabízeny na úrovni začátečníků a pokročilých. Většina Erasmus studentů se účastí obou těchto kurzů.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 26.08.2021