Studenti musí mít při příjezdu do České republiky zdravotní pojištění.

Studenti ze zemí Evropské unie musí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění, který si po příjezdu do ČR zaregistrují u Všeobecné zdravotní pojišťovny, dokument o registraci je opravňuje k čerpání bezplatné základní a neodkladné péče po dobu studia.

Studenti ze zemí mimo Evropskou unii nejsou v ČR zdravotně pojištěni. Tito studenti musí uzavřít komerční smluvní zdravotní pojištění.

 

Insurance

Students must have health insurance when they arrive in the Czech Republic.

Students from EU countries must have a European Health Insurance Card, which they register with the General Health Insurance Company upon arrival in the Czech Republic; the registration document entitles them to free basic and emergency care for the duration of their studies.

Students from countries outside the European Union are not insured in the Czech Republic. These students must take out commercial contractual health insurance.
You can contact our insurance provider if you need assistance: Mr. Tomáš Fendrich, tf@eurovalley.cz or +420 739 605 110, or find more details in our simple GUIDE.

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 11.04.2024