Studenti musí mít při příjezdu do České republiky zdravotní pojištění.

Studenti ze zemí Evropské unie musí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění, který si po příjezdu do ČR zaregistrují u Všeobecné zdravotní pojišťovny, dokument o registraci je opravňuje k čerpání bezplatné základní a neodkladné péče po dobu studia.

Studenti ze zemí mimo Evropskou unii nejsou v ČR zdravotně pojištěni. Tito studenti musí uzavřít komerční smluvní zdravotní pojištění.

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro studium a studentské záležitosti, Poslední změna: 26.08.2021