Termín pro odevzdání přihlášek k výběrovému řízení na akademický rok 2017/2018 je 20.10.2016 – 20.11.2016.

KANADA

École Polytechnique de Montréal

 

STUDIUM:

  1. v angličtině – spolupráce na projektech, dipl. pracích apod. s externím školitelem
  2. ve francouzštině – studium předmětů ekvivalentních k předmětům na ČVUT
  3. ve francouzštině – spolupráce na projektech, dipl. pracích apod. s externím školitelem

 

 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20.11.2016

(pro ČVUT pro akademický rok 2017/18)

 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA:

  1. studijní výsledky
  2. znalost angličtiny – test
  3. znalost angličtiny – pohovor. Nebo potvrzení o znalosti francouzštiny
  4. mimoškolní aktivity (dobrovolnictví, členství v neziskových nebo studentských organizacích, …) a úspěchy

 

  JAK ŽÁDAT

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

studenti Bc, Mgr i PhD programů, KROMĚ 1. ročníku Bc studia a studentů MÚVS

 

 

MOŽNÁ DÉLKA POBYTU: 1 nebo 2 semestry

 

VOLNÝCH MÍST: 10

 

 

FINANČNÍ PODMÍNKY:

  1. Školné se neplatí.
  2. Vše ostatní (strava, ubytování, pojištění, letenka) si studenti hradí sami.
  3. Student může získat stipendium ve výši 10 000Kč/měsíc, pokud bude dostatek disponibilních prostředků v akademickém roce 2017/2018.

AKADEMICKÝ KALENDÁŘ

 

WWW STRÁNKY ZAHR. UNIVERZITY

ZPRÁVY Z POBYTU

FACT SHEET 

SPECIFIKA PROGRAMU Seznam kurzů nepřístupných studentům výměnných programů

 

JAK POSTUPOVAT OD PŘIHLÁŠKY, PŘES SAMOTNÝ VÝJEZD A NÁVRAT NA ČVUT

 

 

Důležité dokumenty pro studijní stáž v rámci Mimoevropských Bilaterálních Dohod (MBD)

 

 

Máte dotazy?

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 19.02.2017