Po příjezdu na zahraniční univerzitu

1. Přihlášení k pobytu
Od našeho vstupu do EU je pro naše občany zrušena vízová povinnost pro vstup do zemí EU. Trvá povinnost přihlášení k pobytu na oddělení cizinecké policie dané země v rámci prvních 30 dnů od příjezdu. Odbor zahraničních vztahů ČVUT-R připraví v den podpisu účastnické smlouvy všem našim studentům účastnícím se programu Erasmus+ potvrzení o účasti v programu a udělení grantu programu ERASMUS+.

2. Zápis ke studiu
O způsobu a termínu zápisu a všech ostatních vstupních formalitách vás bude informovat přijímající (zahraniční) instituce.

3. Opravený LA – Learning Agreement changes Pokud po Vašem příjezdu na zahraniční univerzitu nastanou jakékoliv změny Vašeho studijního plánu oproti původně schválenému Learning Agreementu, musíte tyto změny co nejdříve oficiálně oznámit – vyplněním příslušné strany Learning Agreementu a jeho podpisem oběma stranami. Změny nejprve konzultujte se svou fakultou, nejlépe opět studijním proděkanem. Kopii potvrzeného opraveného LA pošlete e-mailem ještě na začátku daného semestru. Ke každému opravnému LA je nutno přikládat nový aktualizovaný srovnávací arch.

4. Studenti FBMI zašlou fakultnímu koordinátorovi potvrzení o přijetí zahraniční univerzitou potvrzené zahraničním koordinátorem.

Před ukončením studia na zahraniční univerzitě

1. Doklad o délce pobytu (Confirmation of Erasmus+ study period)
je další formulář, který musíte vyplnit ještě během Vašeho pobytu v zahraničí a nechat si ho na závěr studijního pobytu potvrdit na příslušném zahraničním oddělení partnerské univerzity. Toto potvrzení musíte odevzdat  Odbor zahraničních vztahů ČVUT-R (8.patro) nejpozději do 10 dnů ode dne skončení pobytu stanoveného v účastnické smlouvě.
Je možné nejprve nahrát oskenované potvrzení do karty mobility.cvut.cz a upozornit na pozdější dodání originálu dokladu emailem na eva.kopecka.2@cvut.cz. Doba pobytu uvedená v tomto potvrzeni musí souhlasit s obdobím, na které byla vystavena Vaše účastnická smlouva. Bude-li doložen pobyt kratší, budete muset vrátit příslušnou částku grantu dle počtu nedoložených dnů.

2. Transcript of records (ToR) (potvrzení o absolvování předmětů)
Vám na konci Vašeho pobytu vystaví na zahraničním oddělení zahraniční univerzity. Nebude – li zahr. univerzita schopna vystavit TR do 14 dnů po ukončení pobytu, je nezbytné o tom informovat OZV, rektorát. Tento dokument prosím také nahrajte do karty v mobility.cvut.cz. Originál není potřeba doručit.

 

Šablony pro požadované dokumenty naleznete v sekci „Důležité dokumenty„.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 09.03.2021