Erasmus+

 • 1. Přihlášení k pobytu
  Od našeho vstupu do EU je pro naše občany zrušena vízová povinnost pro vstup do zemí EU. Trvá povinnost přihlášení k pobytu na oddělení cizinecké policie dané země. Odbor zahraničních vztahů ČVUT-R připraví v den podpisu účastnické smlouvy všem našim studentům účastnícím se programu Erasmus+ potvrzení o účasti v programu a udělení grantu programu ERASMUS+.
 • 2. Zápis ke studiu
  O způsobu a termínu zápisu a všech ostatních vstupních formalitách vás bude informovat přijímající (zahraniční) instituce.
 • 3. Potvrzení počátku pobytu
  Ihned po příjezdu vyplňte formulář Potvrzení začátku pobytu 2018/19 a nechte potvrdit na hostitelské univerzitě datum Vašeho nástupu, které musí souhlasit s datem počátku studijního pobytu uvedeným ve Vaší účastnické smlouvě.
 • 4. opravný LA – LA agreement changes
  Pokud po Vašem příjezdu na zahraniční univerzitu nastanou jakékoliv změny Vašeho studijního plánu oproti původně schválenému Learning Agreementu, musíte tyto změny co nejdříve oficiálně oznámit – vyplněním příslušné strany Learning Agreementu a jeho podpisem oběma stranami. Změny nejprve konzultujte se svou fakultou, nejlépe opět studijním proděkanem. Kopii potvrzeného opraveného LA pošlete e-mailem ještě na začátku daného semestru. Ke každému opravnému LA je nutno přikládat nový aktualizovaný srovnávací_arch_2018 ( studenti FEL: srovnávací arch_FEL-2018).
  Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o své pocity ze studia a pobytu v cizí zemi, a to nad rámec povinných dokumentů.
 • 5. Doklad_o_délce_studijního pobytu (Confirmation of Erasmus+ study period)
  je další formulář, který musíte vyplnit ještě během Vašeho pobytu v zahraničí a nechat si ho na závěr studijního pobytu potvrdit na příslušném zahraničním oddělení partnerské univerzity. Toto potvrzení musíte odevzdat v OZV ČVUT-R nejpozději do deseti dnů ode dne skončení pobytu stanoveného v účastnické smlouvě. Je možné potvrzení nejprve nafaxovat a pak doručit po uvedeném termínu jeho originál. Doba pobytu uvedená v tomto potvrzeni musí souhlasit s obdobím, na které byla vystavena Vaše účastnická smlouva. Bude-li doložen pobyt kratší, budete muset vrátit příslušnou částku grantu dle počtu nedoložených dnů.


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 17.01.2019