Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru. Mezi podnikatele program do roku 2020 rozdělí přibližně 8,5 mld. Kč.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál
 • náklady na nástroje a vybavení formou odpisů
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů
 • náklady na poradenské služby využité pouze pro účely projektu
 • dodatečné provozní a režijní náklady (materiál, dodávky a podobné výrobky)

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • podniky všech velikostí, které mohou žádat buď individuálně nebo v konsorciu
 • výzkumné organizace
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 1 a 100 miliony korun. Maximální míra podpory na celý projekt je omezena na 70 %

Výše dotace je odvozena od velikosti podniku a typu činnosti v projektu:

PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 60 % / 75 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 50 % / 65%* způsobilých výdajů

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % / 50%* způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % / 40%* způsobilých výdajů

* Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 • míra inovativnosti projektu
 • potenciál uplatnění vyvíjených produktů a jejich prosazení na trhu
 • kvalitní zpracování projektu (výstupy, proveditelnost)
 • rozpracovaný a odůvodněný položkový rozpočet

 Soubory ke stažení – základní projektové dokumenty:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, Poslední změna: 20.02.2017