• Odbor pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT)

  Kontaktní osoba
  Kompetence
  Ing. Ivo Stanček Pověřený vedoucí Odboru pro řízení projektů a transfer technologií
  Mgr. Radka Preclíková Odborná referentka pro oblast strukturálních fondů s primární agendou OP VVV
  Mgr. Jitka Seguin Manažer PR a komunikace
  Mgr. Ondřej Dostál Odborný referent pro oblast strukturálních fondů
  Bc. Petra Kalinová
  Odborný referent pro oblast strukturálních fondů

  Veškeré informace o přípravě a řízení projektů naleznete na webových stránkách OŘPTT.

  Příprava a řízení projektů

  • vedení agendy strukturálních fondů Evropské unie v rámci ČVUT
  • vedení agendy podpory malého rozsahu (de-minimis)
  • komunikace s řídicím orgánem
  • informace o jednotlivých operačních programech
  • školení pracovníků v oblasti strukturálních fondů Evropské unie
  • osobní konzultace pro strukturální fondy Evropské unie – výběr vhodného projektového schématu, sestavení harmonogramu přípravy projektu, rozpočet projektu, komunikace s řídicími orgány
  • koordinace projektového řízení celoškolských žádostí
  • servisní zajišťování administrativy a asistence při zpracování projektových žádostí včetně metodické přípravy dokumentace, rozpočtu a interpretace zadávací dokumentace programu podpory
  • zajištění certifikace dokumentace statutárním zástupcem a žádostí v aplikačním systému ISKP14+
  • administrativní koordinace procesů spojených s hodnocením projektů ve fázích formálního hodnocení a přijatelnosti, věcného hodnocení a koordinace podávání žádostí o přezkum hodnocení
  • koordinace procesů spojených s podpisem právního aktu o přidělení podpory a zahájení realizace projektů, včetně zajištění dokladů potřebných k vydání právního aktu
  • koordinace finančního řízení a výběrových řízení, zajištění povinné publicity projektů
  • koordinace procesů spojených s monitorováním projektů, asistence s přípravou a podáním zpráv o realizaci projektu, naplňování indikátorů a žádostí o platbu
  • zajištění administrativní podpory projektů v době udržitelnosti včetně přípravy monitorovacích zpráv o udržitelnosti
  • centrální evidence podaných a financovaných projektů
  • SharePoint stránky odboru


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, Poslední změna: 25.04.2017