Strategie

programů na podporu vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT v Praze


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor prorektora pro rozvoj, Poslední změna: 17.10.2017