Strukturální fondy EU

UPOZORNĚNÍ PRO ŘEŠITELE

Administrativní podporu projektového řízení strukturálních fondů EU zajišťuje Odbor pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT), Rektorát ČVUT v Praze. Podrobné informace o poskytovaných službách naleznete na webových stránkách OŘPTT http://orptt.cvut.cz/cs/nabidka-spoluprace/project-management/

UŽITEČNÉ INFORMACE

sídlo ČVUT:
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 – Dejvice

Statutární zástupce:

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Čerpání podpory de minimis:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, Poslední změna: 09.05.2017