Hl. m. Praha je centrem nadregionálního významu, které přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu celé České republiky s přesahem do středoevropského regionu. Hl. m. Praha má výsadní postavení i v mnoha dalších oblastech společenského života a je tedy klíčovým regionem České republiky – tzv. pólem růstu ČR.

Pro Operační program Praha – pól růstu ČR je celková alokace Evropské unie ve výši 201,6 mil. EUR. Protože pro hl. m. Prahu jako více rozvinutý region stanovila Evropská unie podmínku 50% spolufinancování z národních zdrojů, je třeba k této částce připočíst dalších 201,6 mil. EUR. Celková alokace Operační programu – Praha pól růstu ČR skládající se z příspěvku Evropské unie a národních zdrojů je 403,2 mil. EUR.

Operační program byl schválen Evropskou komisí 11. června 2015, první výzvy plánuje hl. m. Praha vyhlásit na podzim letošního roku.

OP Praha – pól růstu ČR se zaměřuje hned na několik oblastí, konkrétně se jedná o tyto:
– posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
– udržitelná mobilita a energetické úspory
– podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
– vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

obrazek-oppprVlastník stránky: RČVUT - Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, Poslední změna: 20.02.2017