Pokud jste studenti PhD a chcete vyjet na univerzitu pracovat na své disertační práci nebo zkoumat a zkoumat, nemusíte se držet vypsaných kol a termínů a nemusíte vyjíždět přesně v období jednotlivých semetrů.

Je ale nutné, abychom pro Vás v rámci sepsané bilaterální dohody měli místo. Jakmile si tedy vyberete univerzitu, na které byste chtěli zkoumat, kontaktujte Kateřinu Boškovou a domluvíme se, jestli je pro daný akademický rok na dané univerzitě místo volné nebo zkusíme zjistit, jestli by daná univerzita souhlasila s mimořádným navýšením.

Chcete – li zkoumat na univerzitě, se kterou nemáme sepsanou bilaterální dohodu, bude nutné sepsat dohodu aspoň na Váš výjezd. Více informací u Kateřiny Boškové.

Jakmile se domluvíte na výjezdu, budete postupovat podle následujících instrukcí:

  1. Vyplníte přihlášku v mobilitách
  2. Přihlášku Vám schválí/neschválí proděkan pro vědu a výzkum
  3. Bude Vám vystavena karta studenta, ze které si vygenerujete finanční dohodu
  4. Podepsanou finanční dohodu ve 2 vyhotovení přinesete na rektorát a do karty studenta nahrajete potvrzení o pojištění, potvrzení od Vašeho školitele a potvrzení o studiu

Kontaktní osoba: Kateřina Bošková, katerina.boskova@cvut.cz, +420 224 353 466, MeetMe: https://doodle.com/cvutinternationalVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 14.11.2019