Pokud jste studenti PhD a chcete vyjet na univerzitu pracovat na své disertační práci, nemusíte se držet vypsaných kol a termínů a nemusíte vyjíždět přesně v období jednotlivých semestrů.

Chcete – li provádět výzkum na univerzitě, se kterou nemáme sepsanou bilaterální dohodu, bude nutné sepsat dohodu alespoň na Váš výjezd. Více informací u Evy Kopecké nebo Vašeho fakultního koordinátora.

Jakmile se domluvíte na výjezdu, budete postupovat podle následujících instrukcí:

  1. Vyplníte přihlášku v mobilitách
  2. Přihlášku Vám schválí/neschválí proděkan pro vědu a výzkum
  3. Projdete výběrovým řízením – zkouškou z jazyka na fakultě nebo na Rektorátu
  4.  Odevzdáte dvojjazyčně anotaci disertační práce se souhlasem školitele na domácí škole /případně vedoucího katedry a dodá potvrzení o tom, že partnerská škola doktoranda na toto téma a dané období přijímá, a že má školitele na partnerské škole /může být i vyjádřený souhlas na anotaci k disertační práci
  5. Dodáte potřebné dokumenty pro ERASMUS + program (Learning Agreement)
  6. Bude Vám vystavena karta studenta v systému mobility.cvut.cz, ve které Vám vygenerujeme finanční dohodu
  7. Podepsanou finanční dohodu ve 2 vyhotovení podepíšete na rektorátu a do karty studenta nahrajete potřebné dokumenty

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 30.04.2020