AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNCE – HTTP://STUDUJVESVETE.CVUT.CZ/

Pokud jste se dospěli k tomu správnému rozhodnutí a chcete vyjet studovat do zahraničí, bude nutné se přihlásit do výběrového řízení na vámi vybrané univerzity.

1. Je nutné vyplnit přihlášku

a) Přihlaste se do mobility.cvut.cz

 • Postup přihlašování Mobility
 • Najděte si kolo, ve kterém se chcete hlásit a založte si přihlášku.
 • Přihlášky jsou vždy v daném termínu. Studenti doktorského studia se mohou přihlašovat v průběhu celého roku.

b) Výběr univerzity

 • V přihlášce vyplňte univerzity, na které se chcete hlásit podle svých preferencí. Na přihlášce je rozlišeno, jestli se hlásíte na místa nasmlouvaná fakultou nebo na místa rektorátní. Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní – tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku.

c) Přihlaste se k písemnému testu z AJ nebo NJ

 • Jazyk, ve kterém budete studovat, min úroveň B2
 • Budete přezkoušeni – přihlašování na jazykový test v aplikaci Mobility ČVUT
 • Pokud jste již v minulých letech absolvovali test z jazyka ve výběrovém řízení na ERASMUS +, přihlašte se do příslušné kolonky. Nemusíte test znovu opakovat, pokud byl Váš výsledek nejméně B2 a pokud Vám daný výsledek stačí jako vstupní kritérium pro Vámi vybranou univerzitu (některým stačí B2, ale výběrové požadují nejméně C1).
 • Další možností je, že vlastníte mezinárodně uznávaný certifikát, pak jsou kritéria zde – CTU ENGLISH TEST.  Z němčiny je třeba certifikát úrovně B2. Pak se prosím přihlašte do kolonky studentů majících certifikát z jazyka.

d) Pokud chcete studovat v jiném jazyce, než je AJ

 • Dodejte k rukám Evy Kopecké potvrzení o znalosti daného jazyka do 31.1.2020.
 • Tato potvrzení by na žádost studenta měla vystavit příslušná jazyková katedra na fakultě.
 • Potvrzení musí být vystaveno v jazyce v němž student bude v dané zemi studovat a musí obsahovat určení úrovně jazykových znalostí žadatele podle Evropského referenčního rámce jazyků.

DŮLEŽITÉ:
Věnujte prosím velkou pozornost výběru své budoucí hostitelské školy. Ze seznamu škol, s nimiž je uzavřena bilaterální dohoda, můžete volit pouze školy, u nichž je ve smlouvě zahrnut Vámi studovaný obor a Vaše úroveň studia.
PŘIHLÁŠKU NEZAPOMEŇTE ODESLAT

 

2. Posouzení Vaší přihlášky studijním proděkanem

Po uzávěrce termínu příslušného kola, jsou přihlášky elektronicky odeslány studijním proděkanům k posouzení. Stav vaší přihlášky můžete kontrolovat ve vaší kartě v mobility.cvut.cz.

Výběrová kritéria jednotllivých fakult pro schválení přihlášky studenta do programu Erasmus +:

3. Písemné testy/ústní pohovory

– Pokud Vám studijní proděkan přihlášku schválí, můžete se dostavit k písemným testům. Z písemného testu musíte získat 10 a více bodů (9 bodů a více pro test z Nj), abyste postoupili k ústnímu pohovoru.
Pokud jste v písemném testu z AJ (Erasmus, MBD) již uspěli (na 10b a více), výsledky Vám mohou být započteny do tohoto výběrového řízení.
O uznání výsledků z předchozích písemných testů požádejte emailem na eva.kopecka.2@cvut.cz.

Ukázky písemného testu z AJ naleznete zde, testy s odpověďmi zde. Ukázky písemného testu z NJ naleznete – Vzorový text nemčina 
Všichni studenti, kteří se účastní výběrového řízení, najdou výsledky písemných testů a následně ústních pohovorů ve své přihlášce v mobility.cvut.cz

4. Výsledky výběrového řízení

O výsledcích výběrového řízení budete informování emailem od příslušného koordinátora. Na základě vašich studijních výsledků, znalosti cizího jazyka a motivace ke studiu v zahraničí Vám buď budeme moci nabídnout jednu z univerzit, které jste si vybrali nebo Vám doporučíme místo na jiné univerzitě a pokud Vaše celkové výsledky nebudou valné, doporučíme Vám, abyste zapracovali tam, kde máte slabiny a zkusili se přihlásit v dalším kole nebo dalším roce.

Jakmile potvrdíte svůj výjezd na nabídnutou zahraniční univerzitu a budete mít potvrzený Learning Agreement (LA)  a Srovnávací arch, bude Vám vystavena karta studenta v mobility.cvut.cz, do které budete moci nahrávat některé z požadovaných dokumentů (viz sekce Před odjezdem).

 

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 14.08.2020