AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNCE – HTTP://STUDUJVESVETE.CVUT.CZ/

Odevzdání dokumentů ze studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+ 

je nutnou podmínkou pro zdárné ukončení Vašeho studijního pobytu v rámci programu.

a) Transcript of Records – vydá zahraniční univerzita před Vaším návratem do ČR. Pokud Vám univerzita nevydá transkript vlastní, můžete použít tento.

b) Doklad o uznání studia v zahraničí (neboli Žádost o uznání předmětů) potvrzený studijním proděkanem dodejte do Odboru zahraničních vztahů ČVUT-R do 10 dnů od obdržení transcriptu.

c) Doklad o délce studia (Confirmation of Erasmus+ study period) musíte vyplnit ještě během Vašeho pobytu v zahraničí a nechat si ho potvrdit na závěr svého studijního pobytu na příslušném zahraničním oddělení partnerské univerzity. Doba pobytu uvedená v tomto potvrzeni musí souhlasit s obdobím, na které byla vystavena Vaše účastnická smlouva. Bude-li doložená doba kratší, bude nutno vrátit příslušný podíl grantu.

d) V případě práce na bakalářské, diplomové nebo dizertační práci potvrzení od zahraničního školitele na hlavičkovém papíru zahraniční školy, že jste na této své práci pod jeho dohledem pracovali v období od… do… – přesně v souladu s vaší účastnickou smlouvou.

e) Zprávy z pobytu – do 14 dnů po datu skončení pobytu musíte napsat zprávu o studijním pobytu v zahraničí. Z vašich zkušeností budou moci čerpat studenti, kteří pojedou ven v letech následujících i naše kancelář Odboru zahraničních vztahů.
Je nutno vyplnit dvě zprávy z pobytu:

 1.  NAEP
  Účastníkům programu Erasmus byl v akademickém roce 2015/16 zpřístupněn nový elektronický formulář zprávy z pobytu na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ . Poté, kdy koordinátor za ČVUT zadá do této databáze seznam vyjíždějících studentů, obdrží každý student na svůj e-mail uvedený jako primární na kartě studenta přístupové heslo a jméno pro vyplnění české zprávy.
 2. EU Survey
  Počínaje akademickým rokem 2013/14 musí studenti vyplnit na stránkách Evropské komise zprávu v angličtině. Pokyny pro vyplnění zprávy (přístupové jméno a heslo) obdrží každý z účastníků studijního pobytu v den oficiálního ukončení pobytu na svou e-mailovou adresu zadanou jako primární v kartě studenta v databázi mobility.cvut.cz (email přijde z adresy replies-will-be-discarded@ec.europa.eu a často spadá do spamu, hledejte).

Studenti FS mají s přijetím emailu často problém z tohoto důvodu.

f) OLS test po návratu – platí pro všechny, kteří měli úroveň testu nižší než C2

NEPŘEHLÉDNĚTE! Pokud …

 • neodevzdáte ve smluvených termínech Transcript of Records, potvrzení o bakalářské / diplomové / dizertační práci a ostatní dokumenty,
 • nebudou souhlasit předměty v Learning Agreementu a v Transcriptu of Records
 • nebude souhlasit potvrzená doba pobytu s dobou uvedenou ve finanční dohodě,
 • nebude včas vyplněna zpráva z pobytu v zahraničí,
 • nebudete schopni doložit, že Vám za studium v zahraničí byl uznán alespoň studijním proděkanem schválený minimální počet kreditů,

… budete muset ve smyslu účastnické smlouvy vracet peníze z grantu.

 


Mimochodem …

 … už přemýšlíš, kam vyjedeš příště?

Co třeba dál než jen do Evropy, tedy do světa? Nebo raději něco kratšího?

Nebo na Tebe čeká pracovní stáž?

Či nakonec zůstaneš doma? Tak se alespoň zapoj do mezinárodního dění na ČVUT, ať Ti to doma nechybí!

Možnosti s ČVUT do světaVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 14.08.2020