Termín pro odevzdání přihlášek k výběrovému řízení na akademický rok 2017/2018 je 1.12.2016 – 1.1.2017.

ČVUT v Praze uzavřelo dvoustranné dohody s těmito brazilskými univerzitami:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 22.04.2017