Cílem činnosti Komise je zajištění ochrany práv osob, které se účastní výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, řešených zaměstnanci a studenty ČVUT v Praze. Komise do působnosti prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium.

Dokumenty:

  • Statut Komise pro etiku ve výzkumu Vědecké rady ČVUT v Praze (PDF)
  • Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření Komise pro etiku ve výzkumu Vědecké rady ČVUT v Praze (WORD, PDF)
  • Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu s účastí na výzkumu a se zpracováním osobních údajů/ Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů (WORD, PDF)
  • Příloha č. 3 – Vyjádření Komise pro etiku ve výzkumu Vědecké rady ČVUT v Praze (WORD, PDF)


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 25.01.2022