Fakulta

Kontaktní osoby oddělení pro VaV

Fakulta stavební

Ing. Radmila Hamarová

Alena Honsů

Ing. Lenka Pešková

Bc. Lucie Richterová

Fakulta strojní

 Mgr. Miroslav Špaňhel

Mgr. Lenka Pilátová

Fakulta elektrotechnická

RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.

Helena Weigelová

Ing. Marie Duchoslavová

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Mgr. Alena Králová
Fakulta architektury Mgr. Barbora Seifertová 
Fakulta dopravní

Ing. Luboš Nouzovský

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

Fakultu biomedicínského inženýrství

Ing. Roman Potůček

Mgr. Hana Buršíková

Fakultu informačních technologií Mgr. Lenka Fryčová
Kloknerův ústav Ing. Simona Hrachová
Masarykův ústav vyšších studií doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Ústav technické a experimentální fyziky

Elena Ryparová

Ing. Jaroslava Merunková

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Ing. Jana Komárková

Kateřina Mrkvičková

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 17.04.2019