Fakulta

Kontaktní osoby oddělení pro VaV

Fakulta stavební Ing. Radmila Hamarová

Bc. Lucie Richterová

Ing. Zuzana Baziková

Fakulta strojní  Mgr. Miroslav Špaňhel

Mgr. Lenka Pilátová

Fakulta elektrotechnická

RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.

Helena Weigelová

Ing. Ludmila Dohnalová

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Ing. Lucie Farmačková, MBA
Fakulta architektury Mgr. Gabriela Thompson
Fakulta dopravní Ing. Luboš Nouzovský

 

Fakultu biomedicínského inženýrství Ing. Roman Potůček

Mgr. Hana Buršíková

Fakultu informačních technologií Mgr. Lenka Fryčová

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Kloknerův ústav Ing. Tereza Nedvědová

Daniel Kadar

Masarykův ústav vyšších studií Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
Ústav technické a experimentální fyziky Ing. Aneta Homolková
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Ing. Zuzana Schmidtová
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Ing. Marcela Kamenská

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 15.04.2024