Fakulta

Kontaktní osoby oddělení pro VaV

Fakulta stavební Ing. Radmila Hamarová

Bc. Lucie Richterová

Ing. Zuzana Baziková

Fakulta strojní  Mgr. Miroslav Špaňhel

Mgr. Lenka Pilátová

Fakulta elektrotechnická

RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.

Helena Weigelová

Ing. Ludmila Dohnalová

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Mgr. Alena Králová
Fakulta architektury Mgr. Barbora Seifertová 
Fakulta dopravní Ing. Luboš Nouzovský

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

Fakultu biomedicínského inženýrství Ing. Roman Potůček

Mgr. Hana Buršíková

Fakultu informačních technologií Mgr. Lenka Fryčová

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Kloknerův ústav Ing. Simona Hrachová
Masarykův ústav vyšších studií Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Ústav technické a experimentální fyziky Elena Ryparová

Ing. Jaroslava Merunková

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Kateřina Mrkvičková
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Ing. Marcela Kamenská

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Poslední změna: 13.04.2021