Průmyslové vlastnictví je specifickým druhem Duševního vlastnictví. Pod pojmem duševní vlastnictví  se rozumí vše, co je výsledkem duševní, tvůrčí práce – jedná se o vlastnictví nehmotné. Druhou skupinu duševního vlastnictví pak tvoří  právo autorské  a práva příbuzná.

Kategorie průmyslového vlastnictví

 

Související legislativa:

 • zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích (novelizovaný zákon č. 116/2000 Sb.)
 • vyhláška č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
 • zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech
 • zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů
 • zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách
 • vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách
 • zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu výrobků a zeměpisných označeních
 • zákon č. 529/1991 Sb. o ochraně topografii polovodičových prvků
 • zákon č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších zákonů
 • zákon č. 206/2000 Sb. o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
 • zákon č. 474/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších zákonů


Poslední změna: 20.02.2017