1. Ochrana průmyslového vlastnictví

Pokud máte pocit, že jste přišli na unikátní výsledek výzkumu nebo vývoje, který by bylo vhodné patentově chránit, tak se co nejdříve spojte s Patentovým střediskem ČVUT nebo Inovacentrem ČVUT. Řešení nikde nezveřejňujte (zveřejněním je např. článek, příspěvek na konferenci, vystavení, obhajoba diplomových a jiných prací). Zveřejnění je na závadu novosti a poté nelze přihlášku podat. Pokud máte v úmyslu podat na základě české přihlášky vynálezu v prioritní lhůtě jednoho roku zahraniční přihlášku, doporučujeme Vám, abyste jakékoliv zveřejnění týkající se chráněného řešení předem konzultovali s pracovníky patentového střediska. Stává se často, že během tohoto roku původně podané řešení vylepšíte nebo rozšíříte a zveřejnění původních výsledků je pak na závadu novosti či vynálezecké výše Vašemu, případně rozšířenému, zahraničnímu podání. Patentový úřad také nesmí přihlášky vynálezů, bez Vašeho souhlasu, do jednoho roku od podání zveřejnit.

2. Smlouvy o spolupráci

Každá smlouva o spolupráci, například o vědeckotechnické spolupráci s výzkumnými ústavy či průmyslovými podniky, by měla obsahovat odstavec, týkající se ochrany průmyslových vlastnictví. Obě strany by se měly dohodnout zejména na tom, kdo bude majitelem řešení vzniklého z jejich vzájemné spolupráce v případě, že toto řešení bude na úrovni vynálezu či jiného předmětu ochrany, kdo toto řešení přihlásí k ochraně, kdo bude majitelem patentu či jiného ochranného dokumentu, kdo jej bude využívat, za jakých podmínek, jak se vypořádá se spolupracující stranou a jak budou odměněni původci řešení. Dále je vhodné do smlouvy uvést financování ochrany, kdo bude uzavírat případné licence, kdo zabezpečí případnou ochranu v zahraničí a podobně. Velmi často se tyto smlouvy řeší ve vztahu ke grantovým projektům mezi univerzitou a průmyslem. Konkrétní formulace těchto smluv, jejichž součástí je průmyslové (duševní) vlastnictví ČVUT doporučujeme konzultovat s Inovacentrem ČVUT.

3. Licenční smlouvy

Pokud existuje průmyslový partner, který má zájem o využití Vašeho výsledku VaV, pak je na místě uzavřít s takovým partnerem licenční smlouvu. Pozor však na licencování výsledků, které byly podpořeny z veřejných zdrojů. Zde je potřeba držet se zákonných mantinelů v rozsahu zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Licenční smlouvy jsou velmi komplexním dokumentem, který musí být zpracován kvalifikovanou osobou. Na ČVUT vypracovává návrhy licenčních smluv Inovacentrum ČVUT.Poslední změna: 20.02.2017