AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNCE – http://studujvesvete.cvut.cz/

Odbor zahraničních vztahů ČVUT – agenda programu Erasmus+

Program Erasmus+ nabízí studentům dva typy aktivit:

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové zemi:

  • v délce 3-12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných interinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE
  • více informací v sekci Erasmus+ studium.

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi:

  • v délce 2-12 měsíců (finanční příspěvek ČVUT je poskytován na 4 měsíce pobytu)
  • cílovou skupinou jsou studenti a doktorandi, dále také čerství absolventi, kteří se však musí přihlásit a projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia
  • stážisty může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde)
  • více informací v sekci Erasmus+ pracovní stáže.

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy kombinovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. 

Kontakty

Studijní pobyty:

Po, St, Čt: 9:00 – 11:00
Út: 13:00 – 15:00

V případě potřeby dle indivuduální dohody.

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Eva Kopecká– institucionální koordinátor programu Erasmus+, agenda vyjíždějících studentů a učitelů
  • Ing. Tereza Faltysovástudijní pobyty – agenda vyjíždějících studentů programu Erasmus+

Pracovní stáže a program ATHENS:

dle předchozí domluvy – Ing. Jana Dudková

Kontaktní adresa:
Odbor zahraničních vztahů
Jugoslávských partyzánů 1580/3
budova A, krásný skleněný výtah s výhledem na Jugoslávských partyzánů a nebe :-), 8. patro, místnost 801 (hned vedle výtahu)
Telefon: +420 2 2435-3436


Další v Erasmus+:Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 09.10.2020