ČVUT aktivně podporuje vyjíždění vědecko-výzkumných pracovníků do zahraničí za účelem dalšího vzdělávání a udržování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi.

Zaměstnanci mohou především využívat program Erasmus+, který nabízí výukové pobyty i školení. Bližší informace naleznete ZDE.

Zkrácený seznam kroku za krokem níže- 

  1. Zažádat na fakultě, ústavu, katedře – svého vedoucího o souhlas s výjezdem na služební cestu
  2. Pokud souhlasí, pak se zaměstnanec domluví, zda-li souhlasí univerzita, podnik …kam chce vyjet. Všechny informace o délce pobytu a nalezení univerzity pro zahraniční pobyt zde.
  3. Založit si kartu v aplikaci Mobility – zahraniční oddělení uvidím zájemce, zjistí, zda jsou finance a pokud jsou předá ke schválení proděkanům pro zahraniční vztahy (zatím vždy schválili).
  4. Založit cestovní příkaz a paralelně začít s podepisováním Mobility agreementu pro výukový pobyt, nebo Mobility agreementu pro školení zaměstnanců.
  5. Je potřeba počítat s tím, že Erasmus neproplatí celou částku, je to vždy do určité výše – proto je třeba to míti s fakultou domluvené, to co Erasmus neproplatí, proplácí fakulta. Částka se počítá na pobytové náklady – dny výuky, školení, nezapočítávají se dny na cestu a na cestovní náklady – fixní maximální částka na cestovní náklady, která se vypočítává podle kilometrů.
  6. Jakmile bude podepsaný Mobility agreement a bude se blížit výjezd (cca měsíc před) podepíše zaměstnanec účastnickou smlouvu, kterou mobility vygenerují a zašle 2 výtisky na zahraniční oddělení k podpisu zahraničním prorektorem.
  7. Před návratem domů si zajistit potvrzení pobytu a dodat jej na Oddělení zahraničních vztahů – tzv. Confirmation of the period – TeachingTraining
  8. Po návratu zaměstnanec dodá doklady účtárně jako u jakékoliv jiné cesty a ta to přeúčtuje do rektorátní účtárny.
  9. Posledním bodem je sepsání závěrečné zprávy, odkaz zaměstnanec dostane na email.

Dále ČVUT spolupracuje s Českým centrem pro mobilitu, které je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS (European Network of Services Centres). Portál EURAXESS poskytuje praktické informace a pomoc přijíždějícím i vyjíždějícím výzkumným pracovníkům, a to ohledně běžného života, pracovních příležitostí a možností financování. EURAXESS centra pomáhají s přípravou a organizací cesty. Všechny nabízené služby jsou zdarma.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 04.11.2021