ISI Web of Knowledge poskytuje přístup k citačním rejstříkům Web of Science (WoS).

WoS – multioborová bibliografická a citační databáze se zaměřením na získávání zdrojových dat pro bibliometrii – citační rejstříky (SCI) Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index s propojením na plné texty u předplacených časopisů.Vlastník stránky: Ústřední knihovna ČVUT, Poslední změna: 16.04.2017