Vysokoškolské kvalifikační práce ČVUT

Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP), tj. bakalářské, diplomové a disertační práce obhájené na ČVUT

  • Databáze VŠKP ČVUT – bibliografické záznamy o vysokoškolských kvalifikačních pracích obhájených na ČVUT od června 2006. Povinnost zpřístupňování VŠKP byla uložena novelou vysokoškolského zákona z roku 2005.Tištěné exempláře VŠKP jsou k dispozici buď na pracovišti, kde se konala obhajoba práce (katedra, ústav) nebo v knihovně příslušné fakulty či vysokoškolského ústavu. Informace o místě uložení je součástí bibliografického záznamu.
  • Katalog knihoven ČVUT – bibliografické záznamy prací obhájených na ČVUT do června 2006, je-li práce uložena v knihovně. Většina VŠKP je uložena na katedrách.

Související odkazy:



Vlastník stránky: Ústřední knihovna ČVUT, Poslední změna: 20.09.2017