Jediný správný způsob, jak vyřešit situaci, kdy jste zapomněli heslo:

Osobně se obraťte na Vydavatelství průkazů ČVUT nebo se obraťte na vaše fakultní správce hesel. Po ověření totožnosti Vám bude vydáno nové heslo.

Proto prosíme:

  • nepožadujte po správcích informačních systémů sdělení hesla e-mailem nebo telefonicky
  • nepožadujte po správcích informačních systémů nastavení zapomenutého hesla na nové heslo
  • neudělujte
    plnou moc za účelem vydání nového hesla ve Vydavatelství průkazů nebo u
    správců hesel. Plná moc není v těchto případech akceptována.


Poslední změna: 27.04.2017