Student ČVUT si může zvolit jeden ze dvou typů identifikačních průkazů:
Průkaz studenta ČVUT nebo Průkaz ČVUT s licencí ISIC

Aby mohl být nový průkaz vydán:

 • student musí být registrován v Informačním systému ČVUT (doporučujeme vyřizovat průkaz až následující den po zápisu do studia)
 • ve Vydavatelství průkazů je nutno předložit
  – doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, příp. cizinci kartu ID)
  – je vhodné přinést barevnou fotografii pasového formátu, která bude po naskenování vrácena majiteli. Není-li fotografie k dispozici, bude student na místě zdarma digitálně vyfotografován (data se studentovi nepředávají).

Průkaz studenta ČVUT
Vydání prvního průkazu studenta ČVUT je zdarma (náhradní – 200 Kč), prodloužení průkazu také zdarma.

student_front_2005_vzor_web

Použití:

 • k identifikaci při vstupu do prostor ČVUT
 • v knihovnách ČVUT a v Národní technické knihovně
 • ke stravování v provozovnách Správy účelových zařízení ČVUT (menzy)
 • k identifikaci v zabezpečovacích systémech ČVUT
 • k identifikaci mimo ČVUT jako potvrzení o studiu pro mimoškolní aktivity studenta, pokud byly s externími organizacemi (s dopravními podniky, finančními institucemi apod.) uzavřeny smlouvy nebo pokud tyto organizace poskytují volné vstupy a slevy na studentské průkazy dle svých vnitřních pravidel
 • jako průkazka pro koupi kupónu na městskou hromadnou dopravu či registraci do systému Lítačka
 • pro platby v Transakčním zúčtovacím systému (tisk, parkování)

Průkaz ČVUT s licencí ISIC

Průkaz ISIC může být vydán i studentovi staršímu 26 let. Vydání průkazu je zpoplatněno dle sazebníku.
První průkaz – 380 Kč (náhradní – 200 Kč), prodloužení – 180 Kč.

isic_front_vzor_2005_web

Použití stejné jako u průkazu studenta ČVUT + navíc:

 • jediný mezinárodně akceptovaný doklad studenta ve 130 zemích
 • cestovní služby: letenky, autobusové jízdenky, cestovní pojištění ISIC
 • slevy u dopravců mimo rámec žákovského jízdného
 • slevy ve vybraných lyžařských střediscích
 • slevy v kinech, divadlech a dalších kulturních institucích
 • slevy na festivalech
 • slevy ve vybraných obchodech a restauracích
 • každoroční bonus při předložení průkazu ISIC a zřízení studentského účtu u vybraných bank

Podrobnější informace viz Podmínky pro vydávání a používání průkazů typu student ČVUT.Poslední změna: 19.09.2018