• ČVUT využívá pro přihlašování do celouniverzitních a do většiny subsystémů jednotlivých fakult jednotné Heslo ČVUT.
 • Všem uživatelům IS ČVUT je pro jejich činnost vydáváno Heslo ČVUT.
 • Správa hesel se řídí Pravidly pro správu hesel ČVUT.

Kvalita Hesla ČVUT

 • mělo by být dostatečně silné,
 • minimální délka hesla je 9 znaků,
 • musí obsahovat znaky minimálně ze tří sad znaků,
 • sady znaků jsou: [a-z], [A-Z], [0-9], [!#%&()[]*+,./:;<=>?@^_`{|}~-],
 • písmena nesmí obsahovat diakritiku, mezera je povolená,
 • nesmí obsahovat Vaše jméno, příjmení, osobní číslo nebo uživatelské jméno,
 • uživatel je povinen provádět pravidelně změnu hesla a to maximálně v intervalu 365 dnů,
 • uživateli, který si nenastaví nové heslo více jak 365 dnů, bude jeho autentizace zablokována,
 • jako nové heslo se nesmí použít dvě poslední použitá hesla,
 • uživatel si může po dobu 135 dnů od blokace hesla nastavit nové heslo náhradním způsobem,
 • uživatel bude upozorněn na blížící se konec platnosti hesla,
 • hesla ČVUT jsou ukládána v celouniverzitním systému Kerberos a Active Directory tak, aby nebylo možné heslo zpětně dešifrovat.

Změna hesla uživatelem

 • Tento způsob využijte v případě, že znáte své username a Heslo ČVUT.
 • Přihlaste se na https://usermap.cvut.cz. Tlačítko přihlásit je v pravém horním rohu.
 • Po přihlášení klikněte na své jméno vpravo nahoře.
  PřihlášeníOtevře se stránka s Vašimi údaji.
 • Klikněte na záložku Nastavení a pomocí odkazu Nastavení Hesla ČVUT si změňte Vaše heslo.

Změna zapomenutého hesla

Změna hesla po uplynutí jeho platnosti

 • Tento způsob použijte v případě, že došlo k uplynutí platnosti vašeho Hesla ČVUT.
 • Pokud vašemu heslu uplynula platnost, pokuste se nastavit nové heslo pomocí formuláře Změna hesla po uplynutí platnosti.

Změna hesla pomocí správce Hesla ČVUT

 • V případě dalších problémů s přihlášením nebo pokud neznáte své username nebo Heslo ČVUT, kontaktujte prosím své fakultní Správce Hesla ČVUT.
 • Správce Hesla ČVUT může provést změnu hesla vybrané skupině uživatelů dle přidělených kompetencí.
 • Správce Hesla ČVUT je povinen ověřit totožnost osoby, která žádá o změnu hesla (dále jen žadatel) na základě předložení průkazu ČVUT případně dle
  občanského průkazu nebo pasu. Je povinen posoudit:

  • platnost průkazu,
  • shodu fotografie s podobou žadatele,
  • shodu jména a příjmení na průkazu vůči údajům v informačním systému,
  • shodu osobního čísla nebo rodného čísla.
 • Správce Hesla ČVUT je povinen předat nové heslo pouze žadateli, jehož identita odpovídá uživateli, jehož heslo je nastavováno.

Vydání zapomenutého Hesla ČVUT telefonicky, SMS, emailem, na základě plné moci

 • Vydání hesla je podmíněno fyzickým ověřením osoby, které je heslo vydáváno. Zaslání hesla pomocí SMS, sdělení po telefonu, sdělení emailem ani sdělení na základě plné moci NENÍ MOŽNÉ.


Vlastník stránky: VIC - Oddělení integrace a koordinace, Poslední změna: 27.04.2017