• ČVUT využívá pro přihlašování do celouniverzitních a do většiny subsystémů jednotlivých fakult jednotné Heslo ČVUT.
 • Všem uživatelům IS ČVUT je pro jejich činnost vydáváno Heslo ČVUT.
 • Správa hesel se řídí Pravidly pro správu hesel ČVUT.

První heslo – pouze pro nové studenty ČVUT

Subsystém PRVNÍ HESLO umožňuje novým uživatelům – studentům získat po přihlášení jejich username (uživatelské jméno) a umožňuje nastavit Heslo ČVUT bez nutnosti osobní návštěvy ČVUT. Tento proces je možné absolvovat až po zanesení Vašeho studia pracovníkem studijního oddělení fakulty do IS ČVUT, které proběhne 0-4 dny po Vašem zápisu dle zvyklostí jednotlivých fakult.

Subsystém PRVNÍ HESLO je určen pouze pro nové studenty fakult a ústavů ČVUT a lze ho použít do 120 dnů od zápisu do studia. Pokud jste již v minulosti byli studenty ČVUT, použijte k přihlášení Vaše původní uživatelské jméno a heslo. V případě že se Vám přihlášení nepodaří, obraťte se prosím na správce Hesla ČVUT Vaší součásti.

Pro získání prvního hesla potřebujete znát kód Vaší přihlášky a datum narození.

Pokud jste kód přihlášky zapomněli lze jej nechat zaslat znova.

Získané username a Heslo ČVUT Vám nyní umožní přístup do IS ČVUT. Ze začátku budou pro Vás nejdůležitější následující subsystémy:

Kvalita Hesla ČVUT

 • mělo by být dostatečně silné,
 • minimální délka hesla je 9 znaků,
 • musí obsahovat znaky minimálně ze tří sad znaků,
 • sady znaků jsou: [a-z], [A-Z], [0-9], [!#%&()[]*+,./:;<=>?@^_`{|}~-],
 • písmena nesmí obsahovat diakritiku ani mezera není dovolena,
 • nesmí obsahovat Vaše jméno, příjmení, osobní číslo nebo uživatelské jméno,
 • uživatel je povinen provádět pravidelně změnu hesla a to maximálně v intervalu 365 dnů,
 • uživateli, který si nenastaví nové heslo více jak 365 dnů, bude jeho autentizace zablokována,
 • jako nové heslo se nesmí použít dvě poslední použitá hesla,
 • uživatel si může po dobu 135 dnů od blokace hesla nastavit nové heslo náhradním způsobem,
 • uživatel bude upozorněn na blížící se konec platnosti hesla,
 • hesla ČVUT jsou ukládána v celouniverzitním systému Kerberos a Active Directory tak, aby nebylo možné heslo zpětně dešifrovat.

Změna hesla uživatelem

 • Tento způsob využijte v případě, že znáte své username a Heslo ČVUT.
 • Přihlaste se na https://usermap.cvut.cz. Tlačítko přihlásit je v pravém horním rohu.
 • Po přihlášení klikněte na své jméno vpravo nahoře.
  prihlaseni
  Otevře se stránka s Vašimi údaji.
 • Klikněte na záložku Nastavení a pomocí odkazu Nastavení Hesla ČVUT si změňte Vaše heslo.

Změna zapomenutého hesla

Změna hesla po uplynutí jeho platnosti

 • Tento způsob použijte v případě, že došlo k uplynutí platnosti vašeho Hesla ČVUT  před méně než půlrokem, v opačném případě postupujte dle odstavce „Změna  zapomenutého hesla“.
 • Pokud vašemu heslu uplynula platnost, pokuste se nastavit nové heslo pomocí formuláře Změna hesla po uplynutí platnosti.

Změna hesla pomocí správce Hesla ČVUT

 • V případě dalších problémů s přihlášením nebo pokud neznáte své username nebo Heslo ČVUT, kontaktujte prosím své fakultní Správce Hesla ČVUT.
 • Správce Hesla ČVUT může provést změnu hesla vybrané skupině uživatelů dle přidělených kompetencí.
 • Správce Hesla ČVUT je povinen ověřit totožnost osoby, která žádá o změnu hesla (dále jen žadatel) na základě předložení průkazu ČVUT případně dle občanského průkazu nebo pasu. Je povinen posoudit:
  • platnost průkazu,
  • shodu fotografie s podobou žadatele,
  • shodu jména a příjmení na průkazu vůči údajům v informačním systému,
  • shodu osobního čísla nebo rodného čísla.
 • Správce Hesla ČVUT je povinen předat nové heslo pouze žadateli, jehož identita odpovídá uživateli, jehož heslo je nastavováno.

Vydání zapomenutého Hesla ČVUT telefonicky, SMS, emailem, na základě plné moci

 • Vydání hesla je podmíněno fyzickým ověřením osoby, které je heslo vydáváno. Zaslání hesla pomocí SMS, sdělení po telefonu, sdělení emailem ani sdělení na základě plné moci NENÍ MOŽNÉ.


Poslední změna: 24.01.2018