• ČVUT využívá pro přihlašování do celouniverzitních a do většiny subsystémů jednotlivých fakult jednotné Heslo ČVUT.
 • Všem uživatelům IS ČVUT je pro jejich činnost vydáváno Heslo ČVUT.
 • Správa hesel se řídí Pravidly pro správu hesel ČVUT.

Prvotní nastavení hesla – pouze pro nově přijaté uchazeče a nové studenty ČVUT

Formulář pro prvotní nastavení Hesla ČVUT umožňuje uživatelům, kteří byli přijati DO PRVNÍHO STUDIA A DOSUD NA ČVUT NEPŮSOBILI, získat po přihlášení jejich username (uživatelské jméno) a nastavit si Heslo ČVUT bez nutnosti osobní návštěvy ČVUT. Tento proces je možné absolvovat až po zanesení Vašeho studia pracovníkem studijního oddělení fakulty do IS ČVUT.

Formulář je určen pouze pro nově přijaté uchazeče a studenty ČVUT a lze ho použít do 180 dnů od zavedení osoby do IS ČVUT. Pokud jste již v minulosti byli studenty ČVUT nebo máte konto v IS ČVUT z jiného důvodu, např. zaměstnání, kurz češtiny a podobně, použijte k přihlášení Vaše původní uživatelské jméno a heslo. V případě že se Vám přihlášení nepodaří, obraťte se prosím na správce Hesla ČVUT Vaší součásti.

Pro získání prvního hesla potřebujete znát kód Vaší přihlášky a datum narození.

Pokud jste kód přihlášky zapomněli lze jej nechat zaslat znova.

Získané username a Heslo ČVUT Vám nyní umožní přístup do IS ČVUT. Ze začátku budou pro Vás nejdůležitější následující subsystémy:

Kvalita Hesla ČVUT

 • mělo by být dostatečně silné,
 • minimální délka hesla je 9 znaků,
 • musí obsahovat znaky minimálně ze tří sad znaků,
 • sady znaků jsou: [a-z], [A-Z], [0-9], [!#%&()[]*+,./:;<=>?@^_`{|}~-],
 • písmena nesmí obsahovat diakritiku ani mezera není dovolena,
 • nesmí obsahovat Vaše jméno, příjmení, osobní číslo nebo uživatelské jméno,
 • uživatel je povinen provádět pravidelně změnu hesla a to maximálně v intervalu 365 dnů,
 • uživateli, který si nenastaví nové heslo více jak 365 dnů, bude jeho autentizace zablokována,
 • jako nové heslo se nesmí použít dvě poslední použitá hesla,
 • uživatel si může po dobu 135 dnů od blokace hesla nastavit nové heslo náhradním způsobem,
 • uživatel bude upozorněn na blížící se konec platnosti hesla,
 • hesla ČVUT jsou ukládána v celouniverzitním systému Kerberos a Active Directory tak, aby nebylo možné heslo zpětně dešifrovat.

Změna hesla uživatelem

 • Tento způsob využijte v případě, že znáte své username a Heslo ČVUT.
 • Přihlaste se na https://usermap.cvut.cz. Tlačítko přihlásit je v pravém horním rohu.
 • Po přihlášení klikněte na své jméno vpravo nahoře.
  prihlaseni
  Otevře se stránka s Vašimi údaji.
 • Klikněte na záložku Nastavení a pomocí odkazu Nastavení Hesla ČVUT si změňte Vaše heslo.

Změna zapomenutého hesla

Změna hesla po uplynutí jeho platnosti

 • Tento způsob použijte v případě, že došlo k uplynutí platnosti vašeho Hesla ČVUT  před méně než půlrokem, v opačném případě postupujte dle odstavce „Změna  zapomenutého hesla“.
 • Pokud vašemu heslu uplynula platnost, pokuste se nastavit nové heslo pomocí formuláře Změna hesla po uplynutí platnosti.

Změna hesla pomocí správce Hesla ČVUT

 • V případě dalších problémů s přihlášením nebo pokud neznáte své username nebo Heslo ČVUT, kontaktujte prosím své fakultní Správce Hesla ČVUT.
 • Správce Hesla ČVUT může provést změnu hesla vybrané skupině uživatelů dle přidělených kompetencí.
 • Správce Hesla ČVUT je povinen ověřit totožnost osoby, která žádá o změnu hesla (dále jen žadatel) na základě předložení průkazu ČVUT případně dle občanského průkazu nebo pasu. Je povinen posoudit:
  • platnost průkazu,
  • shodu fotografie s podobou žadatele,
  • shodu jména a příjmení na průkazu vůči údajům v informačním systému,
  • shodu osobního čísla nebo rodného čísla.
 • Správce Hesla ČVUT je povinen předat nové heslo pouze žadateli, jehož identita odpovídá uživateli, jehož heslo je nastavováno.

Vydání zapomenutého Hesla ČVUT telefonicky, SMS, emailem, na základě plné moci

 • Vydání hesla je podmíněno fyzickým ověřením osoby, které je heslo vydáváno. Zaslání hesla pomocí SMS, sdělení po telefonu, sdělení emailem ani sdělení na základě plné moci NENÍ MOŽNÉ.


Poslední změna: 01.10.2018