Uživatelé a přístup do IS ČVUT

Všechny osoby:

  1. se studentskými vztahy (studenti; evidence v KOS)
  2. se zeměstnaneckými vztahy (zaměstnanci; evidence v EGJE)
  3. s ostatními vztahy (ostatní; evidence v CRI)

jsou uživatelé ČVUT.

Pro přístup do IS ČVUT je třeba, aby každý uživatel znal své:

  • Uživatelské jméno (username)
  • Heslo

Uživatelské jméno – username

Každý uživatel v IS ČVUT má své vlastní, unikátní a neměnné uživatelské jméno (username) přidělené systémem.

Uživatelské jméno získáte následujícím způsobem:

Hesla

V rámci IS ČVUT rozeznáváme následující druhy hesel:

Heslo Eduroam

Eduroam je mezinárodní projekt bezdrátového přístupu k akademické síti.

Heslo Eduroam by mělo být odlišné od hesla ČVUT, protože se jedná o heslo nezabezpečené a relativně snadno zjistitelné.

Změna hesla uživatelem

  • Přihlaste se na https://usermap.cvut.cz. Tlačítko přihlásit je v pravém horním rohu.
  • Po přihlášení klikněte na své jméno vpravo nahoře.

Přihlášení
Otevře se stránka s Vašimi údaji.

  • Klikněte na záložku Nastavení a pomocí odkazu Nastavení Hesla Eduroam si změňte Vaše heslo

Ostatní hesla

Každá součást a její pracoviště mohou provozovat své lokální subsystémy, které nevyužívají jednotné přihlášení Heslem ČVUT.

Veškeré informace o způsobu vydávání těchto hesel Vám sdělí správce daného subsystému.Poslední změna: 03.05.2017