Pro zadávání veřejných zakázek je postupováno dle platné legislativy ČR a platného Příkazu rektora k zadávání veřejných zakázek.

Příjem informací a dokumentů ke zveřejnění VZ na profile zadavatele je e-mailová adresa: verejnezakazky@cvut.cz.

Zodpovědné osoby:
Ing. Michaela Poslední

Veřejná zakázka se registruje v certifikovaném elektronickém nástroji eGORDION a automaticky se promítá na profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

V případě problémů s ověřením certifikátu, které se objevily v souvislosti s aktualizací OS Windows, postupujte prosím podle pokynů dodavatele aplikace.

Základní informace o profilu viz prezentace

Elektronický nástroj splňuje vyhlášku č. 9/2011 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách, ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Nástroj eGORDION nabízí systém online výběrových řízení aukceGORDION, využití DNS apod.

Výpočetní a informační centrum zajišťuje funkcionalitu profilu zadavatele. Za obsahovou správnost vystavených dokumentů, které jsou vystaveny  či ručí jednotliví zadavatelé VZ.

V případě technických problémů lze použít: https://helpdesk.cvut.czVlastník stránky: VIC - Ekonomické oddělení, Poslední změna: 04.05.2020