Aktuální znění Etického kodexu ČVUT najdete ve vnitřních předpisech ČVUT viz http://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy

Další dokumetny:

  • Statut Komise pro etiku ve výzkumu Vědecké rady ČVUT v Praze (PDF)
  • Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření Komise pro etiku ve výzkumu Vědecké rady ČVUT v Praze (WORD, PDF)
  • Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu s účastí na výzkumu a se zpracováním osobních údajů/ Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů (WORD, PDF)
  • Příloha č. 3 – Vyjádření Komise pro etiku ve výzkumu Vědecké rady ČVUT v Praze (WORD, PDF)


Vlastník stránky: RČVUT - Odbor prorektora pro rozvoj, Poslední změna: 26.05.2021