Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků

ČVUT se přihlásilo ke spolupráci s Českým centrem pro mobilitu (ČCM) AV. ČCM je součástí Evropské sítě servisních center – EURAXESS.
ČVUT se tak stalo jedním z Regionálních spolupracujících míst.

Kontaktní osoba na ČVUT:

Ing. Jan Požár
Odbor vnějších vztahů R ČVUT
Zikova 4
166 36 Praha 6
tel. +420 224 353 465
e-mail: pozar@vc.cvut.cz

Jiřina Vejdělková
tel.:+ 420 224 353 461
e-mail: vejdelko@vc.cvut.cz

Důležité informace:

Information for researchers planning their stay in the Czech Republic. Consult the portal for career opportunities and find relevant information and assistance at http://www.ecareers.cz

Propagace účinné účasti českého výzkumu ve výzkumných programech  EU je úkolem CZELO (http://www.czelo.cz/o-nas) –  Czech Liasion Office  for Research and DevelopmentVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 20.02.2017