Tato stránka byla zrušena.
Informace o informačních systémech a technologiích provozovaných na ČVUT naleznete nově na https://ist.cvut.cz.Vlastník stránky: VIC - Oddělení IS ekonomických a správních agend, Poslední změna: 21.04.2017