Kupóny MHD je možné zakoupit v prodejních místech DP.

Platné studentské průkazy ČVUT nebo ISIC lze používat k zakoupení studentských kupónů MHD či jako potvrzení o studiu u předplatních
a elektronických časových jízdenek. Více informací na stránkách PID.

Upozornění :

K registraci průkazu ISIC do systému Lítačka a koupi studentského jízdného je nutný ISIC s platností na nový akademický rok.

Studenti starší 26 let nemají nárok na studentskou slevu a musí si pořídit kartu Lítačka nebo průkazku PID

 Vlastník stránky: VIC - Ekonomické oddělení, Poslední změna: 14.09.2018