Termíny přihlášek pro pracovní stáže:

  • PRO STUDENTY – 1. kolo – prodlouženo do 31.08.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 12.10. – 09.11.2020 a koncem stáže nejpozději 30.09.2021).
  • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 1. kolo –  do 31.05.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 01.09. – 30.10.2020 a koncem stáže nejpozději 31.05.2021). Do tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v červnu-srpnu 2020. Termín lze případně individuálně prodloužit v závislosti na termínu vašich státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíte přihlásit a být schváleni vaším pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!
  • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY –  2. kolo – do 23.08.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve 05.10.2020 a koncem stáže nejpozději 31.08.2021). Do tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v září 2020. Termín lze případně individuálně prodloužit v závislosti na termínu vašich státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíte přihlásit a být schváleni vaším pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!
V případě nevyčerpání finančních prostředků bude přidán další termín.
1) Přihlašovací proces:

  • Konzultujte možnost výjezdu prvotně se svými studijními referentkami, pedagogickými/vědeckovýzkumnými proděkany, aby byl váš výjezd v souladu se studijními povinnostmi.
  • Nalezněte si vlastní iniciativou přijímající organizaci, domluvte si s ní datum a délku stáže, pracovní program, případný finanční příspěvěk …
  • Zašlete přijímající organizaci k vyplnění formulář Ex-ante. Vzhledem k současné situaci lze formulář Ex-ante s konkrétním pracovním plánem a přesnými daty stáže nahradit pouze emailovým příslibem firmy, že vás na pracovní stáž přijme, až bude vhodná situace.
  • Zajistěte si potvrzení o jazykových schopnostech – Mr. Robin Healey, přezkoušení si předem domluvte telefonicky nebo emailem, jedná se o 10 -15 minutový ústní pohovor.
  • Přihlašte se přes databázi do výběrového řízení (Přihlášení do aplikace Mobility -> Přihlášky -> Přihlášky -> Program Erasmus – pracovní stáže -> Kolo).
  • Do databáze je nutné nahrát přijímající organizací řádně vyplněný a podepsaný formulář Ex-ante a potvrzení o jazykových schopnostech. Vzhledem k současné situaci lze formulář Ex-ante s konkrétním pracovním plánem a přesnými daty stáže nahradit pouze emailovým příslibem firmy, že vás na pracovní stáž přijme, až bude vhodná situace.
  • Řádně vyplněnou přihlášku v databázi odešlete tlačítkem „Odeslat“ do uvedeného termínu (viz výše).

2) Přihláška bude následně posouzena příslušnými proděkany.

3) Všichni studenti budou emailem informování o výsledcích výběrového řízení a dalším postupu.

Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu DudkovouVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 04.08.2020