Termíny přihlášek pro pracovní stáže:

 • PRO STUDENTY – 5. kolo – prodlouženo do 17.05.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 01.07. – 30.07.2020 a koncem stáže nejpozději 30.09.2020).
 • PRO STUDENTY – 4. kolo – do 26.01.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 09.03. – 30.07.2020 a koncem stáže nejpozději 30.09.2020).
 • PRO STUDENTY – 3. kolo – do 06.12.2019 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 20.01. – 30.07.2020 a koncem stáže nejpozději 30.09.2020).
 • PRO STUDENTY – 2. kolo – do 31.10.2019 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 13.01. – 30.07.2020 a koncem stáže nejpozději 30.09.2020).
 • PRO STUDENTY – 1. kolo – do 31.05.2019 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 01.08. – 11.11.2019 a koncem stáže nejpozději 30.09.2020).
 • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY –  do 12.01.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 01.04.2020 – 30.07.2020 a koncem stáže nejpozději 30.09.2020). Do tohoto kola se mohou přihlásit pouze absolventi, kteří ukončí studium v lednu-únoru 2020.
 • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – do 31.05.2019 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 02.09. – 31.10.2019 a koncem stáže nejpozději 29.05.2020). Do tohoto kola se mohou přihlásit pouze absolventi, kteří ukončí studium v červnu-září 2019.

V případě nevyčerpání finančních prostředků bude přidán další termín.

1) Přihlašovací proces:

 • Konzultujte možnost výjezdu prvotně se svými studijními referentkami, pedagogickými/vědeckovýzkumnými proděkany (zejména FJFI), aby byl váš výjezd v souladu se studijními povinnostmi.
 • Nalezněte si vlastní iniciativou přijímající organizaci, domluvte si s ní datum a délku stáže, pracovní program, případný finanční příspěvěk …
 • Zašlete přijímající organizaci k vyplnění formulář Ex-ante.
 • Zajistěte si potvrzení o jazykových schopnostech – Mr. Robin Healey, přezkoušení si předem domluvte telefonicky nebo emailem, jedná se o 10 -15 minutový ústní pohovor.
 • Přihlašte se přes databázi do výběrového řízení (Přihlášení do aplikace Mobility -> Přihlášky -> Přihlášky -> Program Erasmus – pracovní stáže -> Kolo).
 • Do databáze je nutné nahrát přijímající organizací řádně vyplněný a podepsaný formulář Ex-ante a potvrzení o jazykových schopnostech.
 • Řádně vyplněnou přihlášku v databázi odešlete tlačítkem „Odeslat“ do uvedeného termínu (viz výše).

2) Přihláška bude následně posouzena příslušnými proděkany.

3) Všichni uchazeči budou emailem informováni o výsledcích výběrového řízení a dalším postupu.

Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu DudkovouVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 29.05.2020