1) Přihlašovací proces:

  • Konzultujte možnost výjezdu prvotně se svými studijními referentkami, pedagogickými/vědeckovýzkumnými proděkany, aby byl Váš výjezd v souladu se studijními povinnostmi.
  • Nalezněte si vlastní iniciativou hostitelskou organizaci, domluvte si s ní datum a délku pracovní stáže, náplň práce, případný finanční příspěvěk …
  • Zašlete hostitelské organizaci k vyplnění formulář Ex-ante. Vzhledem k současné situaci lze formulář Ex-ante s konkrétním pracovním plánem a přesnými daty stáže nahradit pouze emailovým příslibem firmy, že Vás na pracovní stáž přijme, až bude vhodná situace.
  • Zajistěte si potvrzení o jazykových schopnostech – Mr. Robin Healey, přezkoušení si předem domluvte telefonicky nebo emailem, jedná se o 10 -15 minutový ústní pohovor.
  • Přihlaste se přes databázi do výběrového řízení (Přihlášení do aplikace Mobility -> Přihlášky -> Přihlášky -> Program Erasmus – pracovní stáže -> Kolo).
  • Do databáze je nutné nahrát hostitelskou organizací řádně vyplněný a podepsaný formulář Ex-ante a potvrzení o jazykových schopnostech. Vzhledem k současné situaci lze formulář Ex-ante s konkrétním pracovním plánem a přesnými daty stáže nahradit pouze emailovým příslibem firmy, že Vás na pracovní stáž přijme, až bude vhodná situace.
  • Řádně vyplněnou přihlášku v databázi odešlete tlačítkem „Odeslat“  dle vypsaných termínů.

2) Přihláška bude následně posouzena příslušnými proděkany.

3) Všichni řádně přihlášení zájemci budou emailem informováni o výsledcích výběrového řízení a dalším postupu.

Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu DudkovouVlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Poslední změna: 23.11.2020